BELGIË PRIVACYBELEID CONSUMENTEN

Laatste update: July 5, 2023

De Estée Lauder Companies respecteert uw privacy en waardeert de relatie die wij met u hebben.

De Estée Lauder Companies heeft een diverse portfolio met prestige merken. U kunt een lijst van deze merken vinden op ELCompanies.com,  In dit privacybeleid wordt naar elk merk verwezen als een “Merk”.

Dit privacybeleid zet uiteen hoe onze merken in BELGIË uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, openbaar maken en beschermen. Tenzij anders aangegeven volgen alle merken in BELGIË dit privacybeleid.

Verwijzingen in dit privacybeleid naar “we/wij”, “ons”, “onze”, “ELC” zijn verwijzingen naar de entiteit of entiteiten in BELGIË die verantwoordelijk is/zijn voor het bepalen van de redenen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Zie het gedeelte Gegevensverantwoordelijken hieronder voor details.

INHOUDSOPGAVE

INFORMATIE DIE WE VERWERKEN

We kunnen de volgende soorten informatie over uw verzamelen of verwerken. De specifieke informatie die we over u verzamelen zal afhankelijk zijn van de wijze waarop u interactie met ons heeft.

 • Contactgegevens en persoonlijke identificatiemogelijkheden, zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, en gebruikersnaam of gebruik van social media.
 • Identificatie via apparaten, zoals informatie over uw apparaat, zoals uw MAC-adres, IP-adres, of andere online identificatiemiddelen.
 • Demografische informatie, zoals uw leeftijd of geboortedatum, geslacht en gender.
 • Lichamelijke kenmerken, zoals uw haarsoort en- kleur, huidskleur, kleur van uw ogen, en gezichtsgeometrie als u bepaalde virtuele try-on applicaties van ons gebruikt.
 • Commerciële informatie, zoals de producten of diensten die u heeft gekocht, geretourneerd of overwogen, en uw productreferenties.
 • Betalingsinformatie, zoals uw betalingsmethode en betaalkaartgegevens (inclusief uw betaalkaartnummer, leverings- en factureringsadres).
 • Identiteitsverificatie-informatie, zoals foto-identificatie voor het ophalen van aankopen in een van onze winkels, klantenkaart-ID, en authenticatie-informatie (zoals wachtwoorden).
 • Online of netwerkactiviteitsinformatie, zoals informatie over uw interactie met onze websites, mobiele applicaties, digitale middelen, en advertenties,  informatie over uw surf- en zoekgeschiedenis op onze websites of mobiele applicaties, en logboekinformatie zoals uw type browser en internetpagina’s die u bezoekt.
 • Geolocatie-informatie, zoals informatie die uw fysieke locatie kan helpen identificeren (zoals uw GPS-coördinaten of de locatie om en nabij van uw apparaat).
 • Audio- en visuele informatie, zoals opnamen van uw stem als u onze klantenservice belt en beelden die we opnemen via videobewaking in onze winkels.
 • Professionele en arbeidsgerelateerde informatie, zoals beroepsvergunningen of -certificeringen in verband met onze professionele programma’s.
 • Gezondheids- en medische informatie, zoals huidverzorgingsproblemen, diagnoses, medische verslagen en geschiedenis.
 • Gebruikersinhoud, zoals uw communicatie met ons en andere inhoud die u verstrekt (inclusief foto’s en afbeeldingen, video’s, beoordelingen, artikelen, enquête-antwoorden, en commentaar).
 • Afgeleiden van, op gevormd op basis van, enige informatie zoals hierboven geïdentificeerd.

HOE WE INFORMATIE VERZAMELEN

We kunnen persoonsgegevens over u verzamelen vanuit uiteenlopende bronnen. Bijvoorbeeld:

 • Rechtstreeks van u, zoals wanneer u een aankoop doet op een van onze websites of in een van onze winkels, contact met ons opneemt met een vraag of klacht, gebruikmaakt van een van onze mobiele applicaties of virtuele try-on-experiences, een account aanmaakt op een van onze websites, zich registreert voor een van onze merkloyaliteitsprogramma’s of marketinglijsten, reageert op een enquête, deelneemt aan een wedstrijd of andere reclame, een afspraak maakt of zich inschrijft voor deelname aan een evenement.
 • Van uw vrienden of familieleden, zoals wanneer uw vriend of familielid u een geschenk stuurt of een aanbeveling doet.
 • Als u interactie voert via onze websites of e-mails. Als u onze websites bezoekt, of als u e-mails die we u sturen, opent of erin klikt, kunnen wij (en derden waar we mee werken) automatisch informatie verzamelen van uw browser of apparaat, zoals apparaatidentificatiemiddelen en online en andere netwerkactiveitsinformatie met gebruikmaking van technologieën, zoals cookies, pixel tags en gelijkwaardige technologieën. Cookies are small text files that websites place on your Internet-connected device to uniquely identify your browser or to store information or settings in your browser. Pixel tags zijn kleine afbeeldingen die ingebed zijn in onze websites of e-mails. We gebruiken pixel tags of informatie te verzamelen over uw browser of apparaat, hoe u interactie voert met onze websites, en of u e-mails die we u sturen, opent en erin klikt. Pixel tags stellen ons in staat (en derden waar we mee werken) om cookies op uw browser te plaatsen.
 • Door winkel- en andere offline technologieën, zoals videobewaking, verkeerstellingapparatuur en wifi-technologie in en rond onze winkels, en telefoonregistratietechnologie wanneer u spreekt met de klantenservice.
 • Van onze zakenpartners en dienstverleners, zoals demografische bedrijven, analisten, reclamebureaus en netwerken, derde-partij-retailers of -distributeurs, en andere derden waarmee wij verkiezen samen te werken.
 • Van social media platforms en netwerken, zoals Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest en Google. We kunnen bijvoorbeeld uw gegevens verkrijgen van een social media platform of netwerk als u interactie met ons voert op social media of ervoor kiest in te loggen op onze websites met gebruikmaking van uw social media inloggegevens.
 • Van andere ELC-merken waarmee u interactie heeft gevoerd.

We kunnen informatie die we van de bovenstaande bronnen verkrijgen, combineren. We kunnen bijvoorbeeld informatie die we verzamelen in onze winkels, combineren met informatie die we online verzamelen.

HOE WE INFORMATIE GEBRUIKEN

We kunnen de informatie die we over u hebben gebruiken:

 • om producten en diensten aan u te leveren, zoals het uitvoeren van bestellingen en het verwerken van betalingen, het aanmaken, bedienen en/of onderhouden van uw account of uw loyaliteitsprogrammalidmaatschap, het identificeren van problemen en het helpen bij productaanbevelingen, en het beheren van lopende of eerdere aankopen;
 • om met u te communiceren, waaronder het reageren op uw vragen of klachten, en om u te helpen bij het plaatsen van een bestelling;
 • om uw deelname te registreren aan speciale evenementen, wedstrijden, loterijen, enquêtes of aanbiedingen;
 • voor marketing en reclame, zoals het zenden van post aan uw huisadres, tekstberichten, e-mail, push notifications of andere berichten, om u reclames te tonen voor producten en/of diensten die zijn afgestemd op uw interesses of profiel op social media en andere websites;
 • om uw gebruik van websites en mobiele applicaties uit te voeren en te begrijpen, zoals het onthouden van uw informatie, zodat u die niet opnieuw hoeft in te voeren, uw voorkeursmethode van betalen aan ons te begrijpen; bepalen welke browser en apparaten u gebruikt om onze websites of mobiele applicaties te bezoeken; en om onze diensten, reclames, websites en mobiele applicaties te evalueren en verbeteren. We gebruiken bijvoorbeeld Google Analytics op onze websites. Ga voor specifieke details over hoe Google uw persoonsgegevens verzamelt en gebruikt, als wij gebruikmaken van de diensten van Google, naar: Hoe Google Informatie Gebruikt Van Sites Of Apps Die Gebruikmaken Van Onze Diensten;.
 • om onze activiteiten uit te voeren en te verbeteren, waaronder het verrichten van analyses, garanderen van kwaliteit, verwerken van bijwerkingen of productgerelateerde claims, uitvoeren van research en ontwikkeling, en uitvoeren van de boekhoudkundige administratie, audits en andere interne bedrijfsfuncties;
 • voor juridische en beveiligingsdoelen, zoals het opsporen, voorkomen en vervolgen van schadelijke, frauduleuze of onrechtmatige activiteiten, het voorkomen van verlies, identificeren en repareren van bugs op onze websites of mobiele applicaties, en het naleven van toepasselijke wettelijke vereisten, relevante industrienormen en ons beleid.

We kunnen uw informatie ook op andere manieren gebruiken die we specifiek benoemen bij het verzamelen van de gegevens.

ONZE RECHTSGROND VOOR HET VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Waar de wet vereist, zullen we de informatie die u aanlevert voor de eerdergenoemde doeleinden, gebruiken als:

 • het nodig is om een contract uit te voeren waarin u één van de partijen bent (bijvoorbeeld om uw betaling te verwerken en de producten die u heeft besteld, te leveren);
 • we uw toestemming hebben verkregen (bijv. voor marketing-berichten);
 • we een rechtmatig belang hebben om dit te doen (waaronder een rechtmatig belang in het uitvoeren van marketing-activiteiten, videobewaking, onderzoeksactiviteiten, data-analyses, interne administratieve functies, of voor fraudepreventiedoeleinden en het zakendoen in overeenstemming met relevante industrienormen en ons beleid); of
 • krachtens toepasselijke wetgeving moeten voldoen aan een wettelijke verplichting.

HOE WE INFORMATIE DELEN

We kunnen uw persoonsgegevens delen met:

 • onze merken. Als u interactie voert met een merk, kunnen we uw persoonsgegevens delen met andere merken. Die andere merken kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor marketing en reclame en andere in dit privacybeleid geïdentificeerde doeleinden;
 • onze dochtermaatschappijen en gelieerden. We kunnen uw persoonsgegevens overdragen aan onze dochtermaatschappijen en gelieerden op basis van need-to-know voor de in dit privacybeleid geïdentificeerde doeleinden.
 • dienstverleners. We kunnen persoonsgegevens overdragen aan dienstverleners die diensten leveren namens ons, volgens onze instructies. We geven deze dienstverleners geen toestemming om de informatie te gebruiken of openbaar te maken, behalve als dat nodig is om namens ons diensten uit te voeren of om te voldoen aan juridische vereisten. Voorbeelden van deze dienstverleners zijn onder andere entiteiten die creditcardbetalingen verwerken, bestellingen uitvoeren, website- en applicatiefunctionaliteit leveren, hosting-, analyse-, reclame- en marketingdiensten leveren;
 • partijen in een bedrijfstransactie. We houden ons ook het recht voor persoonsgegevens over u over te dragen in het geval van verkoop of overdracht van al onze of een deel van onze activiteiten of bedrijfsmiddelen (waaronder in het geval van een fusie, overname, joint venture, reorganisatie, afstoting, ontbinding of liquidatie);
 • reclamebedrijven. We werken met derde-partij-reclamebedrijven (zoals advertentienetwerken) om advertenties namens ons toe te dienen. Zie voor aanvullende informatie het gedeelte Hoe we informatie gebruiken om te adverteren;
 • andere derde partijen. Bovendien kunnen we persoonsgegevens over u openbaar maken, (i) als de wet of een juridische procedure dat van ons eist, (ii) aan wethandhavingsautoriteiten of andere overheidsfunctionarissen, (iii) als we geloven dat openbaarmaking nodig of juist is om fysieke schade of financieel verlies te voorkomen, of in verband met een onderzoek naar vermeende of daadwerkelijke frauduleuze of onrechtmatige activiteiten, (iv) als openbaarmaking van uw persoonsgegevens om een andere reden vereist of toegestaan is door de wet, of (v) met uw toestemming (zoals derde-partij-salons en spa’s).

HOE U UW INFORMATIE BEHEERT

U heeft rechten en keuzes in verband met de persoonsgegevens die we over u hebben.

 • Rechten van gegevensbetrokkenen: Afhankelijk van toepasselijke wetgeving, heeft u rechten aangaande uw persoonsgegevens. U kunt bijvoorbeeld toegang vragen naar de persoonsgegevens die we over u bijhouden, onnauwkeurigheden in uw persoonsgegevens bijwerken en corrigeren, en uw persoonsgegevens laten verwijderen of overdragen naar een derde partij. U kunt ook verzoeken om intrekking van de eerder door u aan ons gegeven toestemming, om verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of er bezwaar tegen maken, of ons te voorzien van algemene of specifieke richtlijnen inzake de opslag, verwijdering of het delen van uw persoonsgegevens na uw overlijden. U kunt dergelijke verzoeken indienen via ons PRIVACY REQUEST PORTAL. We kunnen redelijke stappen ondernemen om uw identiteit te verifiëren als u een verzoek indient. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit.
 • Marketing- en reclamevoorkeuren: Uw online account kan u de mogelijkheid bieden uw marketingvoorkeuren te bewerken. U kunt zich ook afmelden voor het ontvangen van marketing-berichten (zoals e-mail, huispost of tekstberichten) door de afmeldingsinstructies te volgen die meegestuurd worden met die berichten, of u kunt een verzoek indienen via ons PRIVACY REQUEST PORTAL. Als u zich afmeldt voor onze marketing-berichten, zullen we de gerelateerde persoonsgegevens (zoals uw e-mailadres of telefoonnummer) niet meer gebruiken voor gerichte reclamedoeleinden.
 • Voorkeuren mobiele apparatuur en browser: Afhankelijke van uw mobiele apparaat of webbrowser, kunnen we vragen om uw locatie of vragen of we u push notifications mogen sturen. U kunt uw voorkeuren bewerken via de instellingen op uw apparaat.
 • Cookievoorkeuren: U kunt kiezen hoe bepaalde cookies worden gebruikt in verband met onze websites. U kunt uw cookievoorkeuren te allen tijde bewerken door uw browserinstellingen te bewerken of door de “Cookies beheren”-link te selecteren onderaan de websites van onze merken. Zie voor aanvullende details het gedeelte HOE WE COOKIES GEBRUIKEN.

HOE WE COOKIES GEBRUIKEN

Cookies zijn kleine tekstbestanden die websites op uw op het internet aangesloten apparaat plaatsen om uw browser uniek te identificeren of om informatie of instellingen op uw browser op te slaan, waardoor ze in staat zijn u te onthouden voor als u terugkomt op onze websites en u te voorzien van gepersonaliseerde ervaringen en advertenties. We gebruiken verschillende soorten cookies op onze websites, waaronder strikt noodzakelijke cookies, prestatiecookies, functionele cookies en gerichte cookies.

U kunt de op onze websites gebruikte soorten cookies bekijken en uw voorkeuren bewerken door naar de “Cookies beheren”-link onderaan de websites van onze merken te gaan. U kunt uw cookievoorkeuren ook bewerken via uw browserinstellingen. We maken u erop attent dat bij het bewerken van uw cookievoorkeuren, de nieuwe instellingen alleen gelden voor de browser die u gebruikt om uw afmeldingsverzoek in te dienen. Als u meerdere browsers of apparaten gebruikt, moet u zich afmelden op iedere browser en ieder apparaat. Uw afmelding geldt voor het gebruik van cookies, dus als u zich afmeldt en de door uw browser opgeslagen cookies op een apparaat wist, moet u zich opnieuw afmelden op die browser op dat apparaat.

Onze websites zijn niet ontworpen om te reageren op “do not track”-signalen van browsers.

HOE WE INFORMATIE GEBRUIKEN OM TE ADVERTEREN

We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken, openbaar maken of op een andere wijze verwerken om onze producten en diensten op verschillende manieren te adverteren, waaronder via gerichte reclame. We werken met derde-partij-reclamebedrijven (zoals advertentienetwerken) om advertenties namens ons toe te dienen. Deze reclamebedrijven kunnen cookies, pixel tags en gelijkwaardige technologieën gebruiken om apparaatidentificatiemiddelen, online of netwerkactiviteitsinformatie, commerciële informatie of afleidingen te verzamelen, zoals informatie over de websites die u in de loop van de tijd bezoekt en de advertenties waarop u klikt, om advertenties te leveren die gericht zijn op u of uw profiel. U kunt zich afmelden voor op cookies gebaseerde advertenties op basis van uw bezoeken aan onze sites door uw cookievoorkeuren te bewerken zoals beschreven in het gedeelte HOE WE COOKIES GEBRUIKEN. We maken u erop attent dat ook wanneer u zich afmeldt, u toch advertenties van ons kunt zien, maar de advertenties zullen niet gericht zijn op de websites die u in de loop van de tijd bezoekt en de advertenties waarop u klikt, en kunnen derhalve minder relevant zijn voor u en uw interesses.

We werken ook met derde-partij-platforms, inclusief platforms die worden beheerd door sociale netwerken, om u advertenties te tonen of de effectiviteit van onze advertenties te meten. We kunnen uw e-mailadres, telefoonnummer of andere informatie converteren naar een unieke waarde en deze derde-partij-platforms deze unieke waarde laten matchen met een gebruiker op hun platform of met andere gegevens die ze wellicht hebben. Deze koppeling stelt ons in staat advertenties te leveren aan u en anderen op deze platforms. U kunt ons ook vragen uw persoonsgegevens hiervoor niet te gebruiken door contact met ons op te nemen via ons PRIVACY REQUEST PORTAL.

INTERNATIONALE OVERDRACHTEN

Bij het aanbieden en leveren van onze producten en diensten, kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen naar, opgeslagen of verwerkt in, landen anders dan het land waarin de gegevens oorspronkelijk werden verzameld (zoals de Verenigde Staten). Deze landen hebben mogelijk niet dezelfde gegevensbeschermingswetten als het land waarin u woont en uw persoonsgegevens zullen vallen onder de buitenlandse wetten die van toepassing zijn. Als wij uw informatie overdragen naar andere landen, zullen wij die informatie beschermen op de manier die beschreven staat in dit privacybeleid. We zullen ook toepasselijke wettelijke vereisten naleven die adequate bescherming bieden voor de overdracht van persoonsgegevens, zoals de afgesloten overeenkomsten voor gegevensoverdracht, de EU standaard contractclausules, en andere toepasselijke mechanismen voor gegevensoverdracht. Als u vragen heeft over gegevensoverdrachten of een kopie wilt ontvangen van toepasselijke overeenkomsten voor gegevensoverdracht (waar door de wet vereist), kunt u een verzoek indienen via ons PRIVACY REQUEST PORTAL.

HOE WE INFORMATIE BESCHERMEN

We onderhouden administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen, die ontworpen zijn om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen ongewild(e), onrechtmatig(e) of ongeautoriseerd(e) vernietiging, verlies, wijziging, toegang, openbaarmaking, of gebruik. We beperken de toegang tot persoonsgegevens op basis van need-to-know voor werknemers en bevoegde dienstverleners, die toegang behoeven om hun taken te kunnen uitvoeren.

HOELANG WE INFORMATIE BEWAREN

In algemeenheid bewaren we persoonsgegevens zolang redelijkerwijs nodig is om de in dit privacybeleid uiteengezette doeleinden te bereiken. We gebruiken vele factoren om te bepalen hoelang persoonsgegevens worden bewaard, zoals:

 • de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens werden verzameld, inclusief het verstrekken van onze producten en diensten;
 • uw marketingvoorkeuren en hoe uw omgang is met onze merken;
 • juridische of regelgevingsvereisten die van toepassing zijn op de persoonsgegevens; en
 • of de persoonsgegevens relevant kunnen zijn inzake de bescherming van onze eigen rechten (bijv. toepasselijke beperkingsperioden).

Voor aanvullende informatie over het beleid inzake het bewaren van gegevens, kunt u een verzoek indienen via ons Privacy Request Portal.

HOE WE INFORMATIE OVER KINDEREN BEHANDELEN

Onze producten en diensten zijn ontworpen voor een algemene doelgroep en zijn niet bedoeld voor of gericht op kinderen.

UPDATES VAN ONS PRIVACYBELEID

Dit privacybeleid kan geregeld worden geactualiseerd, zonder voorafgaande kennisgeving aan u,  om veranderingen in onze praktijken aangaande persoonsgegevens weer te geven. We zullen dan een kennisgeving op onze websites plaatsen om u op de hoogte te stellen van belangrijke veranderingen in ons privacybeleid en bovenaan het beleid geven wij aan wanneer het voor het laatst is geactualiseerd.

UW GEGEVENSVERANTWOORDELIJKEN

Een gegevensverantwoordelijke is/zijn de entiteit/entiteiten die de doeleinden en middelen bepaalt/bepalen voor het verwerken van uw persoonsgegevens. De gegevensverantwoordelijken in BELGIË zijn als volgt:

Controller for All Brands (unless
identified below)

Estée Lauder Cosmetics S.A.
Airport Plaza – Kyoto Building
Leonardo Da Vincilaan 19
1831 Diegem – Belgium

Verantwoordelijken voor Le Labo

Le Labo Holding LLC
7 Corporate Center Drive
Melville, NY - USA

Estée Lauder Cosmetics S.A.
Airport Plaza – Kyoto Building
Leonardo Da Vincilaan 19
1831 Diegem – Belgium

Controllers for Editions de Parfums
Frederic Malle

ELCO SAS
40/48 Rue Cambon
75001 Paris - Frankrijk

Verantwoordelijken voor By Kilian

ELCO SAS
40/48 Rue Cambon
75001 Paris - Frankrijk

Verantwoordelijke voor Travel Retail

Estée Lauder Travel Retailing inc.
7 Corporate Center Drive Melville, NY 11747

HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN

Als u vragen of opmerkingen heeft over dit privacybeleid of uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met onze Data Protection Officer door een verzoek in te dienen via ons Privacy Request Portal of door ons te e-mailen op privacy@elceurope.com.

Indien we contact met u behoeven, of dit van ons wordt verlangd in verband met een gebeurtenis inzake uw persoonsgegevens, kunnen we dit doen per huispost, telefoon, e-mail of via een kennisgeving op onze websites.